"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์

    การนำเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Comment) ซึ่ง นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปตลอดจนผู้เข้ารับบริการทุกคนของกองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะสามารถส่งข้อความแนะนำ หรือติชมเว็บไซต์เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยการเปิดโอกาสให้ สมาชิกทุกคน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงเว็บไซต์. 

 
*** แจ้งข้อร้องเรียน กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย 0-7431-7100 ต่อ 1000 , 2020 ***

 

 กรุณาป้อนอีเมล์เพื่อการตอบกลับ

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.