"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประกาศรับสมัครบุคคลประกอบร้านขายอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

AttachmentSize
ประกาศรับสมัครบุคคลประกอบร้านขายอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค.1.4 MB