"ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติได้ เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ"


ประกาศรับสมัครบุคคลประกอบร้านขายอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

AttachmentSize
ประกาศรับสมัครบุคคลประกอบร้านขายอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค.1.4 MB