"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ตารางการใช้ห้องรับรองสื่อมวลชน

หมายเหตุ  :  กรุณาดาว์โหลดแบบฟอร์มและบันทึกก่อนการพิมพ์เอกสาร 


 

J ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม J

1.    

กรอกใบอนุญาตในการใช้ห้องประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

2.    

ให้ท่านจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดประชุม ได้แก่

? กระติกน้ำร้อน

? น้ำดื่ม

? ถ้วยกาแฟ จาน อุปกรณ์ต่าง ๆ

? คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

? ปลั๊กพ่วง

ทั้งนี้  โต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดประชุม ทางกองประชาสัมพันธ์มีไว้ให้บริการ

       ณ ห้องโถง สำนักงานอธิการบดี

                                                                                                             ขอบคุณค่ะ


 

 

AttachmentSize
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมรับรองสื่อมวลชน.pdf159.56 KB