"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิรยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็บประโยชน์ เก็บขยะในพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมทั่งบุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่