"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารยื เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้น ณ อาคารอเนกประสงค์ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรฯ