"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผ่าตัด เต่าหญ้าจากอ่าวลึก เกาะราวี อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จ.สตูล ที่ได้รับบาดเจ็บติดเครื่องมือประมง

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผ่าตัด เต่าหญ้าจากอ่าวลึก เกาะราวี อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จ.สตูล ที่ได้รับบาดเจ็บติดเครื่องมือประมง

          นายอานนท์ กิ่งเกาะยาว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จ.ตรัง แจ้งมายังสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ว่าพบเต่าหญ้าจากอ่าวลึก เกาะราวี อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จ.สตูลได้รับบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงเวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่อุทยานส่งเต่าหญ้ามายังสถาบันฯสัตวแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายพบบริเวณขาหน้าและขาหลังซ้าย มีบาดแผลฉกรรจ์ลึกถึงกระดูกและกระดูกขาหน้าซ้ายมีการแตกหัก เมื่อทำการรักษาเบื้องต้นแล้วนั้น พิจารณาจำเป็นต้องตัดขาหน้าซ้ายจึงขอความช่วยเหลือมายังคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เพื่อทำการรักษาต่อ ต่อมา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.ได้เคลื่อนย้ายเต่าจากสถาบันฯ มายังคณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย และตรวจค่าโลหิตวิทยา จากนั้นจึงทำการพักฟื้นเต่าเพื่อรอการผ่าตัด วันที่ 1พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. เริ่มทำการดมยาสลบและผ่าตัดขาหน้าซ้าย เสร็จสิ้นเวลา 13.30 น.เต่าหญ้าสามารถฟื้นจากยาสลบได้ดีภายหลังการผ่าตัดนั้นมีการดูแลบาดแผลเต่าและควบคุมการติดเชื้อนายอานนท์ กล่าวว่า ขณะนี้เต่าหญ้าเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ของการพักฟื้นสัตว์หลังการผ่าตัด แผลผ่าตัดบริเวณขาหน้าเริ่มมีการสมานของแผลและรอการตัดไหมในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ส่วนขาหลังสัตวแพทย์ได้ทำการรักษาแผลเปิด พร้อมทั้งให้ยาฆ่าเชื้อและยาลดปวดต่อไป  อ่านต่อได้ที่www.komchadluek.net/news/edu-health/249387