"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร.ศรีวิชัย ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

"คณะอาจารย์ นักศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บนถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจา ทิพย์วารี ร่วมกับคณะอาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จัดพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการ ข้าวสาร นำอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรสำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้นในห้วงการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ชาวราชมงคลศรีวิชัยได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เดือนละ 2 ครั้ง คือในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุก ๆ เดือน นอกจากนี้ยังมีการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันพุธที่สองของเดือน โดยทั้งสองกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคม 2560 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "

อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378525407/