"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


"ตรัง" ร่วมแปรอักษรบนชายหาด" อ่านต่อที่: Nation TV "1 ธันวาคม 2559 12:21 น."

ชาวอำเภอสิเกา กว่า 2,500 คน ร่วมแปรอักษรถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 50 วัน เป็นสัญลักษณ์รูปโบว์สีดำ สัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. บนชายหาดราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ชายหาดราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นายอำเภอสิเกา , รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ภาคส่วนราชการ เอกชน คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวสิเกา กว่า 2,500 คน รวมพลังสามัคคี ภักดี อาลัยพ่อ ร่วมแปรขบวนแถวสัญลักษณ์แสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จสวรรคต ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) โดยการจัดแปรขบวนแถวสัญลักษณ์ มีรูปแบบเป็นสัญลักษณ์รูปโบว์สีดำ และรูปสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. รวมทั้ง ตัวหนังสือ RMUTSV @ SIKAOบริเวณชายหาดสีขาว
 
โดยมี นายอำเภอสิเกา เป็นประธานกล่าวคำถวายอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงต้นไม้ของพ่อ และถวายคำนับ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นร่วมจุดเทียนถวายอาลัยพร้อมชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้เหนือศรีษะ และร่วมเคารพเพลงชาติเป็นอันเสร็จพิธี โดยบรรยากาศหาดราชมงคลศรีวิชัย เป็นชายหาด เบื้องหลังเป็นภูเขา และเกาะแก่งต่างๆ ที่สวยงาม โดยเลือกช่วงเวลาน้ำลงสูงสุด เพราะจะได้มีพื้นที่ชายหาดสำหรับการแปรอักษรเป็นบริเวณกว้าง และสวยงามwww.nationtv.tv/main/content/social/378525764/