"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


แจ้งกำหนดการตัดชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2558

 

    มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกร้านครุยชุลีมาศ ตรอดกนคร ท่าพระจันทร์  เขตพระนคร กรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านที่มีประสบการณ์ในการตัดชุดครุย ให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสวมใส่ได้ถูกต้องตามระเบียบ

หมายเหตุ : บัณฑิตที่ใส่ชุดครุยไม่ถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

AttachmentSize
รายละเอียดจองชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2558.pdf125.44 KB
ตัวอย่างชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 .jpg939.78 KB
ตัวอย่างชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย2.jpg894.21 KB
ตัวอย่างชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3.jpg3.21 MB
ตัวอย่างชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 4.jpg3.33 MB
ตัวอย่างชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5.jpg3.41 MB
ตัวอย่างชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6.jpg3.27 MB
ตัวอย่างชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 7.jpg3.37 MB
ตัวอย่างชุดครุย บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8.jpg911.75 KB