"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโครงการสร้างแนวคิดผลิตสื่อ มทร.ศรีวิชัย “RMUTSV BRANDING”

 

 

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโครงการสร้างแนวคิดผลิตสื่อ มทร.ศรีวิชัย “RMUTSV BRANDING” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   ดาว์นโหลดรายละเอียดการรับสมัคร  
https://www.mediafire.com/?ptc63sub39vs8k7

AttachmentSize
ใบสมัครเข้าร่วมส่งผลงาน65.32 KB
รายละเอียด160.05 KB