"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร. ศรีวิชัย ร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดสระเกษ จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีผ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ในงานพิธีสมโภชและฉลองพระบรมธาตุ รัตนเจดีศรีสงขลา ณ วัดสระเกษ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดูประมวลภาพ คลิก