"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต และ อาจารย์ฐานวิทย์ แนมใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและ นักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน ITEX’15 ; 26th International Invention & Innovation Exhibition ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 โดยมีนักวิจัยร่วมเสนอผลงาน จำนวน 2 ผลงาน โดยการนำของท่านสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ กว่า 1,000 ผลงาน จาก 21 ประเทศ ผลการประกวดแข่งขันปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถคว้ารางวัลได้ทั้งสิ้น 4 รางวัล คือ รางวัล ITEX Silver Medal และรางวัลพิเศษ Special Awards on Stage INNOPA จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association ประเทศอินโดนีเชีย จากผลงาน Solar Thermal Energy Conversion for Electricity Energy using Thermoelectric Set ของ ผศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต รางวัล ITEX Silver Medal และรางวัลพิเศษ Special Awards on Booth WIIPA จาก World Invention Intellectual Property Associations ประเทศไต้หวัน จากผลงาน Pineapple Peeling and Coring Machine ของ อาจารย์ฐานวิทย์ แนมใส (ขอบคุณข่าวจาก : Apirak Songrak)  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก