"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร. ศรีวิชัย ร่วมขบวนแห่เกศพระพร้อมผ้าห่มพระเจดีย์ในพิธีสมโภชและฉลองพระบรมธาตุรัตนเจดีย์ศรีสงขลา

แห่เกศพระ-ผศ. รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร. ศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมขบวนแห่เกศพระพร้อมผ้าห่มพระเจดีย์ในพิธีสมโภชและฉลองพระบรมธาตุรัตนเจดีย์ศรีสงขลา โดยเคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยฯ ไปยังวัดสระเกษ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดูประมวลภาพ คลิก