"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร. ศรีวิชัยร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ มทร. ศรีวิชัย ดูประมวลภาพ คลิก