"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท

ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย  จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท  โครงการด้านบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการก่อสร้างอาคารให้กับชุมชนที่ขาดแคลน ได้ดำเนินการสร้างมาแล้วกว่า 21 อาคาร หลายพื้นที่ในเขตภาคใต้ โดยมีนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในทุก ๆ กระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ กระบวนการสำรวจพื้นที่ การเขียนแปลน การก่อสร้าง การประกอบอาหารภายในค่าย รวมถึงการบริหารจัดการภายในค่ายและจะมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษากลับมาช่วยน้อง ๆ ทุกปี ภารกิจครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านทรายแก้ว ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง มัสยิดบ้านทรายแก้วเดิมเป็นบาลาย (ที่สอนเรียนและปฎิบัติละหมาด) ซึ่งนำความปิติยินดีแก่ชาวบ้านและชุมชนเป็นอย่างมาก สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก