"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญชวนสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ สีม่วง

    รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานราชการ ประชาชน ร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน

   โดยตราสัญลักษณ์นี้ กรมศิลปากร สำนักช่างสิบหมู่ โดยนายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส เป็นผู้ออกแบบ รายละเอียดของตราสัญลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธย สธ. ภายในกรอบสุพรรณเบญจเพชรรัตน์ บนพื้นสีม่วงครามอ่อน ตามสีวันพระราชสมภพ ดวงเพชรรัตน์ 5 ดวงหมายถึง ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ อักษรพระนามาภิไธย สธ. อยู่ภายใต้พระชฎาพระกลีบปักพระยี่ก่าทองไม่ประกอบพระกรรเจียกจร เบื้องหลังพระชฎามีพระสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตรขาว 7 ชั้น กรอบพระนามาภิไธย มีรูปเทพยดา หมายถึง เทพยดาทรงมาบริรักษ์เฉลิมฉลองในมหามงคลกาลนี้ ใต้กรอบพระนามาภิไธยมีเลขมหามงคล 60 พรรษา บนพื้นสีหงสบาท (ส้มอ่อน) หรือสีวันพฤหัสบดีตามวันพระราชสมภพ ถัดลงมามีเชิงลายถมสีชมพูเขียนอักษรไทยยอดสีทองว่า “ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ” และ “2 เมษายน 2558”  ท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดเอกสารและสั่งจองเสื้อดังกล่าว ได้ที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย 
 
 
AttachmentSize
01เชิญชวนสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์.pdf2.22 MB