"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษามทร.ศรีวิชัย ร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ  วงเวียนประติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก