"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 มหัศจรรย์วันของหนู ตอน โลกดึกดำบรรพ์พลังงานฟอสซิล

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 มหัศจรรย์วันของหนู ตอน “โลกดึกดำบรรพ์พลังงานฟอสซิล” ณ สนามฟุตบอลกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยจัดให้มีกิจกรรมเล่นเกมส์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดทางด้านศาสตร์วิชาดังกล่าวแก่เยาวชนที่เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ  การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กล่าวต้อรับ และคุณบุญล้อม เส็งสำราญ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ฯ กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 
On January, 10 2015., Rajamangala University of Technology Srivijaya together with Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. arranged the event on the occasion of Children’s Day under the theme “Primeval World and Fossil Fuels” held at Rajamangala University’s stadium. In the event, there were many interesting activities focused on science, technology, engineering, and mathematic in order to shed the light on those fields for the children participating in the event. Moreover, there were many performances performing by the students from the school nearby. Asst. Ruja Tipwaree, the president of Rajamangala University of Technology Srivijaya, delivered welcoming speech, Mr. Boonlom Sengsamran, the manager of Settapat Center, delivered the event report, and Mr. Anuchit Trakulmututa, the vice Songkhla provincial governor, presided over the opening ceremony.