"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร. ศรีวิชัยเดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวามหาราช

 เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผศ.รุจา  ทิพย์วารี  อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมเดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธันวามหาราช โดยเริ่มต้นจากบริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปยังถนน ราชดำเนินนอก ในงานดังกล่าว นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน   สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

 

 

Recently, on December, 4 2014., Asst. Ruja Tipwaree, President of Rajamangala University of Technology Srivijaya together with her accompanies and students joined a walk in honor of His Majesty the King on the occasion of “Father’s Day”. The walk started from RMUTSV stadium and marched along Ratchadamnoen Nok Road. In the event, Mr. Thumrong Ja-rernkrung, Songkhla provincial governor, presided over the opening ceremony.