"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร. ศรีวิชัยร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวามหาราช

 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผศ.รุจา  ทิพย์วารี  อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวามหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

 

 

On December, 3 2014 Asst. Ruja Tipwaree, President of Rajamangala University of Technology Srivijaya together with her accompanies and students jointly paid respect to the image of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej on the occasion of “Father’s Day”(December, 5 2014) in order to express the appreciation and the gratitude to His Majesty the King. The event was held at Multipurpose building, RMUTSV.