"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการออกเยี่ยมเยือนและขอบคุณสื่อมวลชน ณ กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เดินทางขอบคุณสื่อมวลชนที่ต่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก บ้านเมือง สยามรัฐ ข่าวสด และ มติชน ที่ให้การสนับสนุน และเผยแพร่ข่าวสารของมหาลัยฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

During December, 17-21 2014, the board of directors of the Rajamangala University of Technology Srivijaya, visited and thanked to the mass media at Bangkok— Thairath, Daily News, Kom Chad Luk, Banmuang, Siamrath, Khaosod, and Matichon for supporting and distributing the university’s news to the eyes of outsiders.