"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่  6พฤศจิกายน 2557 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย กล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ จำนวน 9 ท่าน จากนักศึกษาคณะต่างๆ มีผู้เข้าร่วทชมจำนวนมาก ณ วงเวียนประติมากรรม ภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก