"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพานพุ่มวันสมเด็จพระมหาธีรราขเจ้า

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราขเจ้า" ประจำปี 2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สนามโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

 

 

Recently, on November, 25 2014, Asst. Prof. Piya Prasongchan, Director of Public Relations Division, RMUTSV, jointly paid respect to the statue of Phra Bat Somdet Phra Ramathibodi Si Sintharamaha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua or Rama VI in order to express the gratitude and appreciation on the occasion of “King Rama VI Commemoration Day’ 2014, held at the statue of King Rama VI zone, Mahavajiravudh Songkhla School.