"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการถวายพระพร

 ถวายพระพร -  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี  อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 87 พรรษามหาราชัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5  ธันวาคม 2557 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11อำหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

 

Extending best wishes to His Majesty the King—On November, 18 2014., Asst. Ruja Tipwaree, President of Rajamangala University of Technology Srivijaya and her accompanies recorded the blessing  to His Majesty the King Bhumibol Adulyadej in order to express the gratitude and thankfulness on the occasion of “Father’s Day”( December, 5 2014) at the Television of Thailand Channel 11, Hat Yai, Songkhla.