"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน 2557 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าหัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก