"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาหร่ายผมนาง

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมถ่ายทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางกับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3และThai PBS ณ กระชังปลาอำเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา และมีการสาธิตทำยำสาหร่ายผมนาง สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก