"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพร่วมถวายพระพร

มื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วย คณะผู้บริการมหาวิทยาลัย และนายประมวล พัฒน์ทอง นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราชสามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ลิก