"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการผลงานในงาน “8 International Warsaw Invention Show (IWIS2014)” ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 ซึ่งได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดดังนี้

-ผลงานเครื่องผลิตผงโลหะทองคำโดยการฉีดพ่นด้วยแรงดันสูง (High Pressure Water Atomizer for Producing Gold Metal Powder) โดยอาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
-ผลงานบ้านเพื่อการเยียวยาหลังภัยพิบัติ (The first aids house after disaster) โดย ดร.จเร สุวรรณชาต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) และรางวัลพิเศษ Special Award จาก Korean Invention News  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี คลิก