"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมวันพระราชทานนาม"ราชมงคล"

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชทานนาม "ราชมงคล"ให้แก่ สถาบันราชมงคลในอดีต จวบจนกลายเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในปัจุบัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ชาวราชมงคลศรีวิชัยน้อมรำลึก ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วงเวียนประติมากรรม มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก