"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ศูนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” หาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ทุกท่าน

ศูนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” หาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ทุกท่าน
1. บริการที่จอดรถภายในอาคารชั้น 3 - 4 สำหรับบัณฑิตและผู้ปกครอง
2. บริการรถรับส่ง จากบริเวณลานจอดรถไปยังหน้าศูนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” หาดใหญ่
3.ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ภายในนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” หาดใหญ่
 
บัณฑิตทุกท่านสามารถดาว์โหลดเอกสารการเดินทางและแผนที่การจอดรถภายในอาคารศูนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” หาดใหญ่  และที่พักผู้ปกครองหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดบริเวณทั่วไปและยานพาหนะ(กองกลาง 074-317122) ค่ะ
 
 
 
ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร http://graduate.rmutsv.ac.th/

 

AttachmentSize
Congratulation 2014.pdf1.88 MB
ที่พักผู้ปกครอง ด้านข้างศูนย์ประชุมนานาชาติฯ.jpg80.25 KB