"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

     ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 กองประชาสัมพันธ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อใน นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง คณาจารย์และนัดเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา   คลิกดูประมวลภาพ