"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


พิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมือวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ผศ. รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนายประมวล พัฒน์ทอง นายกสมาคมศิษย์เก่า ร่วมเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่า และงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า มีแขกร่วมในพิธีเปิดป้ายเป็นจำนวนมาก  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก