"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิิชัย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 07.30น. ผศ.รุจา ทิิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยสนุกสนาน ในบรรดารุ่นพี่รุ่นน้องคณาจารย์ที่ได้พบปะพูดคุยกัน  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก