"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2014 เทคโนโลยีและวัฒนธรรม

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเปิดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2014 เทคโนโลยีและวัฒนธรรม มีการแสดงผลงานสิงประดิษฐ์ของนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายสินค้าอีกทั้งการสาธิตการทำเทียนหอม พิมเสนน้ำ และอื่นๆอีกมากมาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก