"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกัย บริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิตจำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นภายใต้ชื่องาน มหัศจรรย์วันของหนู ตอนท่องอวกาศ โดยมีผู้เช้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆๆที่จัดขึ้นอย่างมากมาย กว่า 6,000 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก