"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


รายการทุกทิศทั่วไทย ถ่ายทำผลงาน "ข้าวยำศรีวิชัย" ของผศ.พูนทรัพย์ อินทร์สังข์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

    ด้วยสถานีโทรทัศน์พีบีเอส (Thai PBS) ได้ดำเนินการถ่ายทำรายการทุกทิศทั่วไทย ในผลงาน "ข้าวยำศรีวิชัย" ของผศ.พูนทรัพย์ อินทร์สังข์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ และออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๗ น. ที่ผ่านมา สามารถรับชมได้ที่นี่ คลิก