"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


รับมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.รุจา ทิพย์ วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัย รับมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากตัวแทนจากบริษัท ปิโตรเลียมสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีนายสันติ ตันติเศรณี นายกเทศบาลเมืองสงขลา และตัวแทนภาคีคนรักเมืองสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ทีนี่ คลิก