"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ถ่ายทำรายการทุกทิศทั่วไทย ช่อง Thai pbs งานวิจัย ข้าวยำศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai Pbs เดินทางมาถ่ายทำข้าวยำศรีวิชัยผลงานวิจัยของ ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก