"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี บิดาแห่งกฎหมายไทย ณ พระราชานุสาวรีย์ บริเวณหน้าศาลจังหวัดสงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก