"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนูรกิ๊ฟตา ปาแย นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนูรกิ๊ฟตา ปาแย นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาศิลปกรรมและออกแบบ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยในรายการ ทอฟ้าผ้าไทย ซึ่งออกอากาศในทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.45น. ทางช่อง modern Nine TV โดยการประกวดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับคะแนนสูงสุดในการประกวดชุดโจทย์ผ้าไหมยกดอก ชุดกาล่าดินเนอร์ Red Carpet ได้รับรางวัล 10,000 บาท

สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก