"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธิเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 พณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย ดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬาที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

สามารถติดตามผลการแข่งขันและประมวลภาพได้ที่  http://srivijayagames.rmutsv.ac.th/