"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพร่วมต้อนรับนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนสภาราชินี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้บริหาร จากคณะต่างๆ ร่วมบรรยายแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จำนวนกว่า 200 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก