"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ประจำปี 2556

    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 กองประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในนิททรศการตลาดนัดอุดมศึกษาประจำปี2556โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย จำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก