"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการประกวดร้องเพลง วันแม่ครั้งที่ 4

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ผศ.ยุงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป้ฯประธานในพิธีเปิดโครงการ ร้องเพลงวันแม่ ครั้งที่ 4 "เทิดไท้ องค์มหาราชินี" จัดโดยกองประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 23 คน โดยมีผู้เข้าร่วมชมการประกวดดังกล่าว จำนวนมาก ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อ.เมือง จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก