"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โชว์ศักยภาพ นศ.แฟชั่นนิพนธ์

โครงการ “Amazing Thailand Grand Sale 2013” ด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ “Passage To Hatyai 2013” จากผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ โดยได้รับเกียรติจากนางแบบกิตติมศักดิ์ โย ยสวดี หัสดีวิจิตร,แอมป์  นภัสนันท์ หวังเจริญทวีกุล,เอเลี่ยน กัญญณัท บำรุงพงษ์,สิ เอพิชญ์สินี ตันวิบูลย์และ สิ เอพิชญ์สินี ตันวิบูลย์ และ แทนไท  รัตนเดช  พร้อมนักศึกษาร่วมเดินแบบ ด้านนายนวัทตกร อุมาศิลป์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า วัสดุที่อยู่ในท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าทอต่างๆ ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอนาหมื่นสี ผ้าแต่ละจังหวัดที่นักศึกษาเติบโตมาในท้องถิ่น แต่ถ้านักศึกษาคนไหนไม่ได้ใช้ผ้าท้องถิ่นก็จะนำเรื่องราวใกล้ตัว หรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นนำมาออกแบบเป็นคอลเลกชันในการออกแบบ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการออกแบบการแก้ปัญหารูปร่างของคนในปัจจุบัน โดยจะมีการทำแบบสอบถามสำรวจว่าคนในปัจจุบันต้องการมีความต้องการเสื้อผ้าแบบไหนบ้าง อย่างครั้งนี้จะมีสำรวจคนรูปร่างอ้วนที่มีปัญหาการเลือกชุดแต่งงานไม่ได้ นักศึกษาทำเลยวิจัยเรื่องนี้มาเพื่อแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาของคนผอมบางโดยการใช้เส้นลวดลายองค์ประกอบศิลป์มาดีไซน์ลงบนเสื้อผ้าเพื่อให้แบบดูมีรูปทรงดูมีสรีระมากขึ้น โดยวัสดุที่ใช้จะเน้นเป็นวัสดุที่มีในท้องถิ่นแล้วนำแนวโน้มแฟชั่นปี 2014 เพื่อให้เสื้อผ้าที่ออกมามีความร่วมสมัยขึ้น ซึ่งเป็นผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนักศึกษาปี 4 หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก