"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ขอเชิญผู้สนใจเข้าประกวดร้องเพลงวันแม่ ครั้งที่ 4 "เทิดไท้องค์มหาราชินี"

 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าประวดร้องเเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ "เทิดไท้องค์มหาราชินี" ในวันศุึกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7431-7100 ต่อ 1539 และสามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ที่

AttachmentSize
PR . .jpg2.78 MB
ใบสมัครประกวดร้องเพลงวันแม่ ครั้งที่ 4 "เทิดไท้องค์มหาราชินี"126.12 KB