"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ พิธีทำบุญประจำปีวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญประจำปีวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ และร่วมกันผูกข้อมือนักสึกษาใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

 สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก