"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกแบบชุดสูท ชาย-หญิง สำหรับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกแบบชุดสูท ชาย-หญิง สำหรับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่
หากท่านมีความประสงค์ตัดชุดสูทดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างและโล้โก้ เพื่อนำไปใช้ในการตัดเย็บได้ตามความประสงค์
 

 

 

 

 

AttachmentSize
แบบชุดสูทชาย1.32 MB
แบบชุดสูทหญิง825.88 KB
RMUTSV 518.48 KB