"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ ร่วมวางพานพุ่ม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ผศ.ยุทธยา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ พร้อมด้วยนายปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ รน่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้าย

วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก