"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ บริษัทเฟสโต้ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมในพิธีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 2 คน ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว ได้รับมอบจากกรรมการผู้จัดการบริษัทเฟสโต้ จำกัด ณ ห้องประชุมยางนา  มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก